AVG


Juridische gronden
Volgens de privacywetgeving moeten wij vermelden welke juridische gronden we hebben om uw gegevens te gebruiken of op te slaan.
We hebben gegevens van u nodig vanwege eventuele contractuele afspraken tussen u, DONNA KUNST of JUSSBRAND en een andere partij, zoals bijvoorbeeld contracten of het uitwisselen van foto's, creatieve ideeën of andere zaken.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’.
Dat betekent dat we al onze cliënten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen zoals:

- Contact 
- Bezoek aan onze website
- Social media
We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
We geven alleen gegevens door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.
Het betreft dan deze partijen: betaalpartners, handelsinformatiebureaus, IT-dienstverleners of de rechtbank.
In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.
De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens DONNA KUNST of JUSSBRAND, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens.
We verkopen gegevens nooit aan derden.

Waar worden deze gegevens opgeslagen?
Onze website draait op een server van externe provider die beschikt over gegevens die het gevolg zijn van het invullen van bijvoorbeeld het contactformulier of het sturen van een email naar ons.
Deze slaan gegevens op in verschillende databases binnen de Europese unie.
We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen.
In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.
Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld.
Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

Hoe lang worden deze bewaard?
We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Daarna verwijderen we alle data die wij van u hebben.
Wij houden termijnen aan, waarna wij uw gegevens verwijderen.

Dit zijn ze:
- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
Langer bewaren wij deze gegevens dan ook niet.
- Persoonlijke gegevens zoals email adressen en telefoon nummers bewaren wij tot 1 jaar na het voltooien van de dienstverlening.

Wat zijn uw rechten?
Uiteraard blijft U de baas over Uw gegevens.
Wilt U gratis inzage krijgen in Uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen?
Of wilt U Uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen?
Geen probleem.
U kunt ons even bellen of laat het ons weten per e-mail.
Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden.

Heeft u vragen of klachten?  Neem dan contact met ons op.